รับปริญญาโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล

รับปริญญาโรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล Ditsara Child And Elderly Care School Graduation Ceremony (DSR )

โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล