รับปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต

RANGSIT UNIVERSITY Graduation Ceremony (RSU)


ม.รังสิต